Znamy potrzeby Twojej firmy

i wiemy co to dobre liczby

pomoc w rejestracji działalności | Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych | Prowadzenie bieżących spraw księgowych

Dowiedz się więcej

Swoją przygodę z księgowością i podatkami rozpoczęłam w 1998r. W Polsce wszystko się wtedy zaczynało. Ustawy o podatkach dochodowych powstały ledwie kilka lat wcześniej. Ustawa o podatku od osób fizycznych w 1991r a od osób prawnych w 1992. Pierwsza ustawa o podatku VAT była z 1993. Również ustawa o rachunkowości miała swój debiut w 1994 a Ordynacja Podatkowa to 1997r.

Osoby pracujące już wówczas w działach księgowo-płacowych różnych spółek były niejednokrotnie przerażone ilością zmian jakie wprowadzone zostały w wyniku transformacji gospodarczej. W odróżnieniu ode mnie. Jako młoda osoba, studentka wówczas IV roku matematyki przyjęłam te zagadnienia jako coś normalnego co musi funkcjonować.

I tak moja przygoda z księgowością, podatkami, sprawami kadrowo-płacowymi trwa już 17 lat. Na początku 2001r uzyskałam licencję Min. Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych a w 2005r. zrezygnowałam z pracy na etat by otworzyć własną działalność.

pomoc

Pomoc w zarejestrowaniu działalności

zgłoszenie w CEIDG

wybór formy opodatkowania

zgłoszenie i rejestracja na potrzeby podatku VAT

zgłoszenie i rejestracja ZUS

czytaj dalej
księgowe

Prowadzenie bieżących spraw księgowych

pełna rachunkowość

podatkowa książka przychodów i rozchodów

ryczałt

rejestry wg ustawy o podatku VAT

czytaj dalej
kadrowe

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

prowadzenie akt osobowych, w tym kompletowanie dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy

sporządzanie list płac zarówno w ramach umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych

czytaj dalej

Strefa klienta

do 7 dnia miesiąca – termin wpłaty podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej

do 10 dnia miesiąca – termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz pracy przez osoby prowadzące działalność gospodarcza opłacające składki wyłącznie za siebie ( nie zatrudniają pracowników)

do 15 dnia miesiąca – termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez pracodawców zatrudniających pracowników)

do 20 dnia miesiąca – termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wpłaty zaliczki PIT-5 i PIT-5L przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, a także zaliczki na PIT-4 od wypłaconych wynagrodzeń

do 25 dnia miesiąca – termin rozliczenia podatku VAT-7 oraz VAT-7K

Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Wejdź i sprawdź


Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło - pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenia netto z tytułu umów cywilnoprawnych na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.
Wejdź i sprawdź


Kalkulator VAT (brutto-netto) przelicza kwotę brutto na netto oraz kwotę netto na brutto przy zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT. Oblicza także kwotę podatku VAT.
Wejdź i sprawdź


Kalkulator odsetek ustawowych liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.
Wejdź i sprawdź


Kalkulator umożliwia obliczenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (obowiązującej od 1 kwietnia 2015 r.) dla płatników składek zobowiązanych do samodzielnego jej ustalenia.
Wejdź i sprawdź


Kalkulator wynagrodzenia chorobowego oblicza wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.
Wejdź i sprawdź


Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
Wejdź i sprawdź


Dokumenty do zatrudnienia - Umowa o prace
Pobierz wzór

Dokumenty do zatrudnienia - Umowa zlecenie
Pobierz wzór

Wniosek o urlop
Pobierz wzór

Lista obecności
Pobierz wzór

Kwestionariusz Osobowy
Pobierz wzór

Skierowanie na badania lekarskie
Pobierz wzór