23.01.2020

Formalności związane z założeniem firmy

Zakładając działalność gospodarczą lub spółkę, należy spełnić szereg warunków, które legalizują i nadają oficjalny status firmie. Najważniejszym jest zarejestrowanie działalności w odpowiednim rejestrze – CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) dla działalności gospodarczych lub KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym) dla spółek. Wystąpienie z wnioskiem o wpis do CEIDG jest bezpłatne i przedsiębiorca może podjąć działalność w dniu jego złożenia. Wydruk ze strony systemu CEIDG jest zaświadczeniem o uzyskanym wpisie. Do złożenia wniosku konieczne jest określenie profilu działalności przedsiębiorstwa. Do tego celu służą kody PKD.

Polska Klasyfikacja Działalności

Kody PKD klasyfikują profil działalności gospodarczej i systematyzują rodzaje działalności społeczno-gospodarczej. Istnienie kodów jest wymagane do przedstawienia struktury gospodarki narodowej, dla potrzeb statystyk i porównań międzynarodowych oraz do dokonania wpisu do rejestru REGON (Rejestru Gospodarki Narodowej). Rejestr REGON jest na bieżąco aktualizowany na podstawie wpisów w bazie CEIDG. W momencie założenia działalności gospodarczej należy określić główny profil działalności, czyli podać główny kod PKD charakteryzujący przedsiębiorstwo oraz kody pomocnicze. Bezpłatnie można wprowadzać zmiany we wpisie dokonanym w CEIDG – zarówno dodawać kody PKD, czyli rozszerzać działalność lub je wykreślać, co jest równoznaczne z zawężaniem działalności firmy. Wszelkie wezwania do zapłaty związane z wpisem dokonanym do CEIDG lub wprowadzonymi zmianami są wysyłane do osób prowadzących działalność nielegalnie i nie należy ich opłacać.

Biuro rachunkowe księgowość Poznań Naramowice

Pozostałe czynności związane z założeniem działalności

Poza złożeniem wniosku o wpis w CEIDG, należy wystąpić do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności o nadanie numeru NIP. Warto również założyć osobne konto bankowe, służące wyłącznie do rozliczeń prowadzonej działalności. W przypadku, jeśli osoba zakładająca działalność nie zna się na zasadach prowadzenia księgowości w firmie, co jest najczęściej spotykanym przypadkiem, należy znaleźć renomowane biuro rachunkowe Poznań, o dobrej opinii i sprawdzonych klientach. Sprawnie prowadzona księgowość, terminowo płacone podatki i poprawne rozliczenia z ZUS-em są podstawą dobrze działającego przedsiębiorstwa. Należy jednak pamiętać, że prawidłowo zarządzana księgowość przedsiębiorstwa w koszty firmy wprowadzi wyłącznie faktury, który zakup odpowiada zgłoszonym do CEIDG profilom prowadzonej działalności. Nie należy prosić o wystawianie faktur na dane firmy, jeżeli zakup nie jest zgodny z kodami PKD widniejącymi we wpisie w rejestrze CEIDG. 

Pomoc w zarejestrowaniu działalności

  • zgłoszenie w CEIDG
  • wybór formy opodatkowania
  • zgłoszenie i rejestracja na potrzeby podatku VAT
  • zgłoszenie i rejestracja ZUS
WIĘCEJ

Prowadzenie bieżących spraw księgowych

  • pełna rachunkowość
  • podatkowa książka przychodów i rozchodów
  • ryczałt
  • rejestry wg ustawy o podatku VAT
WIĘCEJ

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

  • prowadzenie akt osobowych, w tym kompletowanie dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
  • sporządzanie list płac zarówno w ramach umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych
WIĘCEJ
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM