16.02.2019

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca uzyskuje przychody z tytułu prowadzonej działalności, czy też nie, ma obowiązek odprowadzania składek ZUS. Jakie konsekwencje czekają go w przypadku próby uniknięcia lub spóźnienia z zapłatą?

Spóźnienie z zapłatą składek lub całkowity brak wpłaty – jakie konsekwencje ponosi przedsiębiorca?

Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która nie dopełniła obowiązku względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zostanie ukarana odsetkami. Ich wysokość zależy od okresu spóźnienia ze spłatą. Zegar długu zaczyna bić od dnia następującego po terminie do zapłaty. Jeżeli spóźnienie z uiszczeniem składek ZUS było niewielkie, a odsetki nie przekraczają kwoty 6,60 złotych, ubezpieczyciel odstępuje od ich nałożenia na przedsiębiorcę. Nie warto jednak bagatelizować sprawy i lepiej regulować zobowiązania na bieżąco – brak opłacania składek przez dłuższy czas prowadzi do powstania należności, którą ZUS będzie starał się odzyskać na drodze sądowej. Wtedy może dojść nawet do egzekucji komorniczej z majątku przedsiębiorcy. Dobre biuro rachunkowe Poznań może pomóc w wyliczeniu kwoty należności wraz z odsetkami.

Biuro rachunkowe księgowość Poznań Naramowice

Jak wygląda kwestia umorzenia składek ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zgodzić się na umorzenie przeterminowanej płatności lub rozłożenia na raty zobowiązania przedsiębiorcy. Warto mieć jednak na uwadze, że umorzenie składek ma negatywny wpływ na prawa i wysokość przyszłych świadczeń z ZUS. O umorzenie może starać się osoba prowadząca działalność gospodarczą, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej oraz nie ma żadnych możliwości uregulowania długu. ZUS umarza dług w wyjątkowych przypadkach, kiedy przedsiębiorca spełnia powyższy warunek lub też wtedy, jeśli ZUS uzna należność za niemożliwą do ściągnięcia – sytuacja ma miejsce, gdy:

 • dłużnik zmarł i nie pozostawił majątku oraz nie ma spadkobierców;
 • dłużnik nie prowadzi już działalności gospodarczej i nie ma majątku, który mógłby zająć komornik sądowy;
 • sąd umorzył postępowanie upadłościowe;
 • wysokość długu nie przekracza kwoty kosztów upomnienia;
 • w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Pomoc w zarejestrowaniu działalności

 • zgłoszenie w CEIDG
 • wybór formy opodatkowania
 • zgłoszenie i rejestracja na potrzeby podatku VAT
 • zgłoszenie i rejestracja ZUS
WIĘCEJ

Prowadzenie bieżących spraw księgowych

 • pełna rachunkowość
 • podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • ryczałt
 • rejestry wg ustawy o podatku VAT
WIĘCEJ

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

 • prowadzenie akt osobowych, w tym kompletowanie dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • sporządzanie list płac zarówno w ramach umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych
WIĘCEJ
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM