24.04.2019

Kobiety ciężarne znalazły się pod specjalnym nadzorem ZUS. Organ rentowy zarzuca niektórym z nich zatrudnianie się do pracy tylko po to, aby zwiększyć w ten sposób wymiar zasiłku macierzyńskiego.

Wysokie wynagrodzenie kobiet w ciąży a zasady współżycia społecznego

Proceder, o który ZUS podejrzewa niektóre ciężarne polega na tym, że kobieta spodziewająca się dziecka, dotychczas niezatrudniona (niezależnie od tego, czy jest zarejestrowana jako bezrobotna, czy też po prostu nie ma zatrudnienia) znajduje pracę lub zakłada firmę. Istnieje wtedy duże prawdopodobieństwo, że jest to motywowane wyłącznie chęcią spełnienia warunków niezbędnych do uzyskania zasiłku macierzyńskiego. Ten z kolei jest uwarunkowany wysokością dotychczasowych zarobków. Dlatego też Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroluje, czy kobiety spodziewające się dziecka nie dopuszczają się próby obejścia prawa lub pozornego zatrudnienia w firmie tylko po to, aby w sztuczny sposób podwyższyć kwotę należnego zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli ZUS – po wszczęciu postępowania sprawdzającego – uzna, że dana pracownica nie została faktycznie objęta ubezpieczeniem społecznym z tytułu umowy o pracę, wówczas może odmówić wypłaty świadczenia, uznając jego znaczną wysokość jako niezgodną z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli jednak zgromadzone przez niego dowody są niewystarczające do udowodnienia złej woli, dochodzenie zostaje umorzone.

Biuro rachunkowe księgowość Poznań Naramowice

Naginanie przepisów dotyczących zasiłku macierzyńskiego

Nieco inna sytuacja dotyczy kobiet zatrudnionych na stanowiskach, które już z samej swojej specyfiki są powiązane z wysokim wynagrodzeniem. Wówczas ZUS nie może wprawdzie zakwestionować umowy o pracę jako takiej, może natomiast podważyć niektóre zapisy umowy i uznać je za niezgodne z zasadami współżycia społecznego. W takim przypadku ZUS może poddać w wątpliwość zasadność wysokości samego wynagrodzenia i uznać, że podstawą do obliczenia kwoty zasiłku będzie jedynie uzasadniona część uposażenia pracownicy. Biuro rachunkowe Poznań pomoże w wyliczeniu kwoty należnego świadczenia.

Pomoc w zarejestrowaniu działalności

  • zgłoszenie w CEIDG
  • wybór formy opodatkowania
  • zgłoszenie i rejestracja na potrzeby podatku VAT
  • zgłoszenie i rejestracja ZUS
WIĘCEJ

Prowadzenie bieżących spraw księgowych

  • pełna rachunkowość
  • podatkowa książka przychodów i rozchodów
  • ryczałt
  • rejestry wg ustawy o podatku VAT
WIĘCEJ

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

  • prowadzenie akt osobowych, w tym kompletowanie dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
  • sporządzanie list płac zarówno w ramach umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych
WIĘCEJ
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM