26.08.2019

W ostatnim czasie program Pracowniczych Planów Kapitałowych stał się jednym z szerzej omawianych tematów. Dziś chcemy przyjrzeć się istotnej kwestii, jaką jest gwarancja wypłaty środków z PPK.

Czy pieniądze gromadzone z myślą o emeryturze w ramach PPK są gwarantowane?

Należy pamiętać, że żadna forma inwestowania środków (a więc również pieniądze zgromadzone w ramach PPK) nie jest wolna od ryzyka. Gromadzone w ramach oszczędności pieniądze będą inwestowane w akcje, obligacje, listy zastawne, bony skarbowe oraz w papiery wartościowe w walucie obcej. Poziom ryzyka podejmowanego przez instytucję finansową zarządzającą środkami będzie zależny od tego, jak wiele lat pozostało uczestnikowi do ukończenia 60. roku życia. Im bliżej daty wypłaty środków, tym będą one inwestowane mniej agresywnie. Ministerstwo Finansów zapewnia, że instytucje finansowe, mające prawo do zarządzania środkami, będą musiały spełnić ściśle określone warunki. Uczestnicy mogą więc być spokojni o odkładane oszczędności.

Kto zajmie się sprawdzaniem rzetelności instytucji finansowych zarządzających środkami w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Biuro rachunkowe księgowość Poznań Naramowice

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów, środki uczestników programu PPK zostaną powierzone jedynie takiej instytucji, która spełnia następujące kryteria:

 • po pierwsze: musi wykazać się 3-letnim doświadczeniem z dziedziny zarządzania funduszami inwestycyjnymi typu otwartego;
 • po drugie: dysponuje własnym kapitałem w kwocie nie mniejszej niż 25 milionów złotych
 • po trzecie: sprawuje opiekę nad określoną liczbą funduszy zdefiniowanej daty.

Co jeszcze warto wiedzieć o Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Pracownicze Plany Kapitałowe to powszechny program oszczędnościowy skierowany do pracujących Polaków. Rząd chce w ten sposób zachęcać rodaków do odkładania dodatkowych środków na emeryturę. Jedną z korzyści programu jest fakt, że zbierane pieniądze mogą być dziedziczone, a także wypłacone jeszcze przed ukończeniem 60. roku życia (jednak ta opcja wiąże się z utratą części środków).

Pomoc w zarejestrowaniu działalności

 • zgłoszenie w CEIDG
 • wybór formy opodatkowania
 • zgłoszenie i rejestracja na potrzeby podatku VAT
 • zgłoszenie i rejestracja ZUS
WIĘCEJ

Prowadzenie bieżących spraw księgowych

 • pełna rachunkowość
 • podatkowa książka przychodów i rozchodów
 • ryczałt
 • rejestry wg ustawy o podatku VAT
WIĘCEJ

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

 • prowadzenie akt osobowych, w tym kompletowanie dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • sporządzanie list płac zarówno w ramach umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych
WIĘCEJ
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM