04.01.2018

Jest to uniwersalny elektroniczny plik, w którym zwarte są poszczególne informacje o działalności firm. Plik rozdzielony został na siedem struktur, składających się z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, faktur VAT, ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji stanów magazynowych oraz wyciągów bankowych. Struktury te tworzone są z wykorzystaniem ujednoliconego schematu XML, a sam plik generowany jest na podstawie istniejących już danych.

JPK obowiązuje już jakiś czas, a dokładniej od 1 lipca 2016 roku i jako pierwsze składały go duże firmy. Od 1 stycznia 2017 wysyłają go także małe i średnie przedsiębiorstwa. Przyszedł wiec czas na mikroprzedsiębiorstwa.

Biuro rachunkowe księgowość Poznań Naramowice

One comiesięczną deklaracje JPK_VAT zaczną składać już od 1 stycznia 2018 roku, przesyłając ją do 25 dnia każdego miesiąca. Co istotne, dotyczy to także rozliczających się kwartalnie, oni również będą musieli dostarczać JPK_VAT co miesiąc. Natomiast wszyscy od 1 lipca 2018 będą zobligowani do przekazania danych z pozostałych sześciu struktur, jeśli wezwie ich do tego organ podatkowy.

Jednolity Plik Kontrolny w założeniu Ministerstwa Finansów ma zmodernizować i ujednolicić cały proces kontroli podatkowej, dzięki formie elektronicznej znacznie zmniejszyć mają się także wydatki. Inną z korzyści jaka płynie z wprowadzenia Jednolitych Plików Kontrolnych ma być jak najszybsze wykrycie nieprawidłowości w dokumentach. Zmniejszyć ma się także przestępczość na tle podatkowym. Za brak lub nieterminowe złożenie JPK przewidziane są wysokie kary, które ma indywidualnie ustanowić Sąd. Przy ustalaniu wysokości grzywny wpływ będzie miało między innymi to czy obowiązek przekazania pliku wynika z żądania organów podatkowych lub bezpośrednio z przepisów prawa.

Pomoc w zarejestrowaniu działalności

  • zgłoszenie w CEIDG
  • wybór formy opodatkowania
  • zgłoszenie i rejestracja na potrzeby podatku VAT
  • zgłoszenie i rejestracja ZUS
WIĘCEJ

Prowadzenie bieżących spraw księgowych

  • pełna rachunkowość
  • podatkowa książka przychodów i rozchodów
  • ryczałt
  • rejestry wg ustawy o podatku VAT
WIĘCEJ

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

  • prowadzenie akt osobowych, w tym kompletowanie dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
  • sporządzanie list płac zarówno w ramach umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych
WIĘCEJ
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM