20.09.2019

Osoby zatrudniające w swojej firmie pracowników muszą pamiętać o zmianach, jakie wymusił na nich ustawodawca, wprowadzający nowelizację Kodeksu Pracy na początku tego roku. O czym bezwzględnie należy pamiętać, aby uniknąć sankcji ze strony uprawnionych organów?

Wynagrodzenie – na konto bankowe, a nie do ręki

Chociaż dla większości pracowników oczywiste jest korzystanie z bankowości internetowej, to w przepisach Prawa Pracy wciąż funkcjonował zapis sugerujący domyślną formę wypłaty wynagrodzenia. Jeszcze do stycznia 2019 roku było to przekazanie wynagrodzenia do rąk własnych pracownika. Dlatego wszyscy otrzymujący środki na rachunek bankowy, musieli wyrazić na to oficjalną zgodę. Od tego roku przepisy nie obligują do pozyskania tych zgód, bowiem przelew na rachunek bankowy pracownika – w świetle obowiązujących przepisów – staje się koniecznością. To płatność do rąk własnych staje się tą formą, która wymaga pisemnej zgody pracownika.

Biuro rachunkowe księgowość Poznań Naramowice

Większa staranność w przechowywaniu i wydawaniu akt osobowych pracowników

W czasach ochrony danych osobowych pracownikowi przysługuje prawo do osobistego odbioru swojego świadectwa pracy, którym do tej pory dysponowała firma. Pracownik ma prawo zażądać wydania swojej dokumentacji pracowniczej nawet wtedy, gdy nie łączy go już stosunek pracy z danym podmiotem gospodarczym. W sytuacji zgonu pracownika pracodawca ma obowiązek wydać stosowne świadectwa najbliższym członkom jego rodziny, a w przypadku nieodebrania ich – zobowiązuje go zniszczenie teczek osobowych.

Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej wynosi 10 lat. Jeżeli w tym okresie (liczonym od końca roku kalendarzowego, w którym z daną osobą rozwiązano stosunek pracy) znowu znajdzie zatrudnienie w danej firmie, przedsiębiorca nie musi zakładać nowych akt i może korzystać z dotychczasowych. Biuro rachunkowe Poznań może pomóc w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Bez wątpienia będzie to duże odciążenie dla tych przedsiębiorców, którzy cierpią na niedomiar czasu.

Pomoc w zarejestrowaniu działalności

  • zgłoszenie w CEIDG
  • wybór formy opodatkowania
  • zgłoszenie i rejestracja na potrzeby podatku VAT
  • zgłoszenie i rejestracja ZUS
WIĘCEJ

Prowadzenie bieżących spraw księgowych

  • pełna rachunkowość
  • podatkowa książka przychodów i rozchodów
  • ryczałt
  • rejestry wg ustawy o podatku VAT
WIĘCEJ

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

  • prowadzenie akt osobowych, w tym kompletowanie dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem oraz rozwiązaniem stosunku pracy
  • sporządzanie list płac zarówno w ramach umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych
WIĘCEJ
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć pliki cookies?
ROZUMIEM